VED Å LIME INN NETTADRESSER fra YouTube, Twitter eller et bilde, vil det automatisk bli lagt inn I forklaringen/innlegget.

from Rap Genius Editors – Retningslinjer for bidragsytere on Rap Genius

Meaning

http://www.youtube.com/watch?v=X82uSw6aSGs https://twitter.com/PlanetJaeR/status/257139495927955456

To help improve the meaning of these lyrics, visit “Retningslinjer for bidragsytere” by Rap Genius Editors and leave a comment on the lyrics box